Organy MDK


RADA RODZICÓW MDK

ORGAN WSPIERAJĄCY
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca – Marta Stępińska

Z-ca Przewodniczącej – Agnieszka Juszczak-Sałacińska

Sekretarz – Małgorzata Skrzypczyńska

Skarbnik – Elżbieta Orzechowska

Członek – Justyna Czekalik

Członek – Monika Nikodem

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ :

1.Anna Cyll

2.Monika Musialska

3.Rafał Szymczak

WPŁATY PROSIMY REGULOWAĆ NA KONTO:
85 9267 0006 0000 8660 3000 0010
WSZYSTKIE ŚRODKI Z WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW
WYKORZYSTYWANE SĄ NA WSPIERANIE DZIAŁAŃ
ORGANIZOWANYCH NA RZECZ NASZYCH DZIECI