Organy MDK


RADA RODZICÓW MDK

ORGAN WSPIERAJĄCY
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCA – Pani Elżbieta Orzechowska

WICEPRZEWODNICZĄCA – Pani Agnieszka Juszczak-Sałacińska

SEKRETARZ – Pani Małgorzata Skrzypczyńska

SKARBNIK – Pani Marta Stępińska

CZŁONEK – Pani Katarzyna Biniek

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW:

Pani Iwona Frankiewicz
Pani Aneta Rychlik

e mail: rrzpwpsieradz@gmail.com

WPŁATY PROSIMY REGULOWAĆ NA KONTO:

85 9267 0006 0000 8660 3000 0010 

WSZYSTKIE ŚRODKI Z WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW WYKORZYSTYWANE SĄ NA WSPIERANIE DZIAŁAŃ ORGANIZOWANYCH NA RZECZ NASZYCH DZIECI 🙂

SAMORZĄD WYCHOWANKÓW MDK

WYCHOWANKOWIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ
W TWORZENIU WIZERUNKU I DZIAŁAŃ

SKŁAD SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW:

PRZEWODNICZĄCA – Paulina Pluta

WICEPRZWODNICZĄCA – Natalia Woźniak

SEKRETARZ – Zuzanna Podsiadła

SKARBNIK – Rozalia Dobrowolska

CZŁONEK – Zuzanna Juszczak

CZŁONEK – Katarzyna Pawlikowska