Kadra


Pani Zdzisława Budka

Dyplomowany nauczyciel plastyki. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności nauczyciel, skończyła także studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki. Od wielu lat prowadzi w placówce koła plastyczne, graficzne, malarstwa i rysunku dla dzieci oraz młodzieży. Wychowankowie zdobywają osiągnięcia i nagrody w konkursach o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej, regionalnej.

Pani Beata Toboła

Dyplomowany nauczyciel tańca, wieloletni i doświadczony przyjaciel dzieci i młodzieży, osoba którą dzieci uwielbiają za jej wspaniały stosunek do nich, zaangażowanie i organizację różnego rodzaju form wyjazdowych: warsztatów, wycieczek czy imprez integracyjnych. Obecnie sprawuje również funkcję opiekuna Samorządu Wychowanków – właśnie z uwagi na fakt, że potrafi swoim przykładem porwać dzieci do wspólnego działania. Wykształcenie: WSP w Zielonej Górze-pedagogika kulturalno-oświatowa, Policealne Studium Zaoczne Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie-instruktor kulturalno wychowawczy o specjal. taniec, Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez Panią Tobołę.