Ważne Ogłoszenie!

  • by

Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone w formie stacjonarnej zostają zawieszone do dnia 9.04.2021r.
Zajęcia  będą odbywały się na platformie internetowej w formie zdalnej:
zajęcia taneczne  od 29.03. do 09.04.
zajęcia plastyczne – nie będą prowadzone.