Zawieszenie zajęć do 16.05.2021!

  • by

   Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone w formie stacjonarnej zostają zawieszone do dnia 16.05.2021r.

Zajęcia  będą odbywały się:   w formie indywidualnych konsultacji – po wcześniejszym ustaleniu nauczyciel-rodzic.